Parterapi og Rådgivning

 • Viden om hvad der gør forskellen på et godt og dårligt parforhold
 • Øvelser i at få talt sammen om de svære emner på en ny måde
 • Forbedrer muligheden for at leve et lykkeligt ægteskab
 • Træning i kommunikation
 • Klarhed over jeres forskelligheder
 • Finde hinanden på en positiv måde
 • Hjælp til et mere positivt samspil i parforholdet og/eller familien
 • Utroskab
 • Opdragelse af familiens børn
 • Krise i forbindelse med sygdom
 • Krise efter fertilitetsbehandling

Hvert forhold har sin historie og denne historie er naturligvis altid udgangspunktet.

Da de fleste parforhold og ægteskaber starter som den helt store kærlighed, er det også meget frustrerende pludselig at befinde sig midt i splittelse, afmagt og fortvivelse.

Men selvom afstanden kan føles enorm eller kærligheden meget lille, så skal der ofte ikke meget til før det hele ser lysere ud og man genfinder melodien sammen.

At arbejde bevidst med sig selv og hinanden kan åbne op for nye muligheder i parforholdet. Eller åbne døre man har lukket pga. af gensidige svigt, dårlig kommunikation, mangel på respekt, eller mangel på anerkendelse og påskønnelse.

Målet med rådgivningen og parterapien på Sct. Jacobsvej, er et kærlighedsforhold hvor man hver især føler sig værdsat, respekteret og elsket.

Når to mennesker mødes, mødes to verdener. Nogen har det nemmere end andre.

Vi kommer med hver vores værdier, holdninger, måder at se andre på, måder at blive set på, mm. Vi definerer verden ud fra måden hvorpå vi som individ har tillært os det. Rigtig mange par skilles uden nogen sinde at have fundet ud af noget om sig selv, om den anden eller om hvad der gik galt. Men det er uanset hvad en stor opgave at leve side om side. Skilsmissefrekvensen taler for sig selv. Men i par terapien er det ofte til at gennemskue hvad der er ødelæggende for forholdet og dermed også få afdækket hvad der ville gøre det godt og om det overhoved er muligt.

Så der er mulighed for, ved terapi eller ved rådgivning, at give parforholdet en ny chance. Og kan også få klarhed over om skilsmisse er bedst.

Har I børn?

At være eller at blive en familie er på alle måder en skelsættende begivenhed.

Når 2 bliver til 3 og flere, sker der rigtig meget med hele ens mentale måde at fungere på. Hele ens identitet og tidligere funktionsmåder, indtages af forandringer der både er glædelige, men også prøvende. Ikke mindst for parforholdet, hvor man måske hele tiden har følt at man har kendt hinanden. At udvikle et fælles forældreskab er en længere proces der stiller store krav til den enkelte, uanset kærligheden til vores udkårne.

Ved at have kendskab til den psykologiske tilpasningsproces som forældreskabet byder og kræver, kan presset som mange oplever i tiden omkring at få barn, måske lettere accepteres og hilses velkommen som en naturlig del af det at blive forældre.

Nogle gange kan man også have fået det første barn eller det andet... Og ingenting går.

Måske kan det være svigt fra tidligere i forældreskabet eller uafklaret ting omkring forældreskabet der giver anledning til gen taget bølgeskvulp. Måske har man glemt at nære det levende parforhold. I hvert fald er et parforhold med børn værd at forsøge alt for at redde. For alles skyld.

At være i et parforhold med små børn, er ikke altid nemt og af mange årsager. Tilmed søger vi ofte ubevidst en partner som giver os udfordringer i forhold til vores opvæksthistorie, og forsøger derigennem at få en anden erfaring med livet og andre mennesker.

Men da vi ofte er styret af indre og tidligt tillærte funktionsmåder, kan det være svært at skrive historien om.

Også selve forældreskabet byder på historier fra fortiden og måske er der nogle ting vi gerne vil gøre anderledes. At være en kærlig, nærværende og god forældre, giver vores børn grobund for et godt liv.

Det kan lade sig gøre at have et godt parforhold og være en god forælder.

Jeg har i flere år beskæftiget mig inde for behandlingsområdet med børn og deres familier. Udover min faglige viden og kompetence, ved jeg af egen erfaringer at familielivet kan være en blandede fornøjelse, som byder på både medgang og modgang.

Jeg arbejder delvist terapeutisk, konfronterende og rådgivende. Jeg arbejder med det jeg ser og ud fra hvor i er som par.